1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Barlineckiego, w dniach 06-07 października 2018 roku, port regat : przystań żeglarska SZTORM Barlinek ul. Sportowa 1.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest  Klub Żeglarski SZTORM Barlinek

Kontakt do organizatora :

Mariusz Mikołajczyk,  Andrzej Szynkiewicz

tel. 531 552 091,           tel. 603 057 720

Sędzia Główny Regat :

Ewa Mordas licencja PZŻ 844.

3. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017 – 2020, przepisami klasowymi poszczególnych klas, zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej oraz instrukcją żeglugi.

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych regat.

4. KLASY

Regaty zostaną rozegrane w klasach :

            - Optymist

            - Omega Standard i Turystyczna

5. REKLAMA

Zgodnie z §5 “ Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich (…) PZŻ” organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania World Sailing.

6. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w terminie  05.10.2018 roku. w godz. 18.00 do 20.00.
  2. W sekretariacie regat w dniu 06.10.2018 roku w godz. 08.00 do 09.45.
  3. Przy zgłaszaniu do regat wymagane będą :
 • Druk zgłoszenia
 • Opłata wpisowego – płatne gotówką w biurze regat – wysokość wpisowego wynosi :

           - 10 złotych – klasa Optymist,

           - 75 złotych – klasa Omega ( załoga ),

 • 25 złotych – osoby towarzyszące,

7. PROGRAM REGAT
Sobota:
- 08.00 – otwarcie biura regat.
- 08.00 – 10.00 – przygotowanie i wodowanie sprzętu, rejestracja załóg, zawodników
- 10.00 – Uroczystość otwarcia regat
- 10.30 – odprawa dla sterników, przed startem
- 11.00 – start do 1 z 3 wyścigów Finału Pucharu Ziem Zachodnich, kolejne wyścigi wg.
komunikatów KS
- 14.00 - start do 1 wyścigu Pucharu Czterech Wysp
- 16.30 – spłynięcie na przystań (poczęstunek ciepłą grochówką)
- 18.30 – biesiada na przystani
Niedziela:
- 10.00 – start do wyścigów
- 14.00 – zakończenie regat

8. PUNKTACJA
- Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku A PRŻ
- Planowane jest rozegranie 3 wyścigów Finału Ziem Zachodnich
- Planowane jest rozegranie 4-6 wyścigów regat Puchar Czterech Wysp
- Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowani.
- Do uznania regat za ważne niezbędne jest rozegranie minimum jednego wyścigu.

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję żeglugi startujący będą otrzymywać po zgłoszeniu do regat oraz będzie wywieszona w Biurze Regat.

10.TRASA

Trasy wyścigów zostaną podane w instrukcji żeglugi.

11.NAGRODY

 • Wszyscy startujący zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
 • Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary i dyplomy
 • Załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchar dla załogi oraz medale i dyplomy dla wszystkich członków załogi.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko – organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikające w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą  z udziału w regatach.

           Startujący jacht powinien posiadać aktualną polisę OC, a w klasie Omega sternik musi

           posiadać co najmniej patent żeglarza jachtowego.

           Niepełnoletni zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na

           udział w zawodach ( klasa Omega ).

 

13. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swoich wizerunków przez Organizatorów w postaci zdjęć, filmów i innych reprodukcji podczas trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.


14. PRZEPISY ŻEGLUGOWE :

Uczestników regat obowiązują n/w przepisy :

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. 2013, poz.1458)
 • Ustawa z 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 poz.208 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych ( Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003r.)

 

15. INNE USTALENIA :

 1. Osoba zgłoszona jako sternik zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.
 2. Podczas wyścigu na jachcie powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga, wniosek o zmianę można złożyć przed rozpoczęciem wyścigu z przyczyn losowych, zamiana może nastąpić tylko za zgodą sędziego głównego.
 3. Startujące w regatach jachty muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru rejestracyjnego umieszczonego na żaglu, burcie jechtu, bądź nazwy na burcie jachtu pozwalające zidentyfikować startującego.
 4. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej na druku akredytacyjnym.
 5. Uczestnicy startujący w regatach otrzymują posiłek oraz picie podczas regat. Dostępna będzie również kawa i herbata.

 

16. Noclegi – rezerwacja bezpośrednia uczestników pod telefonem ośrodka PUM tel.

               795 558 653 przy ulicy Sportowej w Barlinku (250 m od Przystani).

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Mariusz Mikołajczyk

                                                                                             Komandor SZTORM Barlinek

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas