KŻ  „Sztorm” Barlinek

Zestawienie poniższe zawiera propozycję z dnia 16.01.2017 roku, która powstała po konsultacjach z rodzicami w dniu 17.12.2016 roku oraz z zarządem klubu w dniu 7.01.2017 roku. Zespół  redagujący plan pracy szkółki uwzględnia możliwość wystąpienia modyfikacji wywołanych sugestiami osób zainteresowanych współpracą lub zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi. Przypominamy jednocześnie, że szkółka prowadzi działalność w ramach własnych zadań statutowych klubu, a efektywność założeń zależna jest od zaangażowania członków oraz osób i firm wspierających klub. Całoroczną działalność podzielono zwyczajowo na okresy: przygotowawczy (ogólnorozwojowy), sezon żeglarski (startowy), posezonowy i porządkowy. Obecnie prowadzone są zajęcia usprawniające na sali gimnastycznej, zajęcia teoretyczne oraz z pływania na basenie. Sezon nawigacyjny rozpoczyna się w marcu i trwa do października włącznie, a wygaszany jest w listopadzie. Wówczas rozpoczynamy zajęcia politechniczne, teoretyczne i ogólnorozwojowe. W sezonie żeglarskim prowadzonych jest tygodniowo do kilkunastu godzin zajęć na wodzie podzielonych na dwa dni treningowe. Zajęcia prowadzą klubowicze posiadający kwalifikacje trenerskie z żeglarstwa sportowego. Przedstawiony kalendarz zawiera te imprezy, które dodatkowo urozmaicają program szkółki oraz stanowią atrakcyjną formę weryfikacji umiejętności pozyskanych w trakcie szkolenia. Jednak realizacja planowanych imprez zależna jest od inwencji osób chętnych do wzięcia udziału oraz poniesienia zobowiązań organizacyjnych i finansowych. Efekty tak prowadzonej, dotychczasowej działalności szkółki obrazują wyniki uzyskane przez wychowanków w ubiegłym sezonie. We wszystkich regatach, w których występowała konfrontacja z innymi klubami (osiem imprez) nasi podopieczni zajmowali miejsca na „pudle” w obu prowadzonych klasach jachtów (Optymist i Cadet), byli zatem 7 razy pierwsi, 6 razy drudzy, 8 razy zajęli trzecie miejsce, a w przeważającej części regat należeli do ścisłej czołówki rankingowej. Priorytetem szkolenia pozostaje wieloetapowe i wieloklasowe przygotowanie adeptów do samodzielnego żeglowania, w tym także sportowego! Do zajęć wykorzystywany jest klubowy sprzęt asekuracyjny, motorówki, jachty oraz zaplecze sanitarne. Obecnie szkolimy na jachtach klasy Optymista (14 sztuk), Cadet (5 sztuk) oraz planujemy szkolić na posiadanych czterech jachtach klasy Omega. Na klubowej przystani posiadamy także kajaki, łodzie wiosłowe, rowerki wodne, jachty kabinowe i szkoleniowe. Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne, organizuje rejsy oraz imprezy promujące zalety żeglarstwa. Z ramienia Zarządu zajęciami zawiaduje koordynator szkółki Agnieszka Skowron (instruktor żeglarstwa sportowego).

 

 

 

Lp.

Data

Nazwa imprezy wyjazdowej

Nazwa imprezy otwartej w Barlinku

Nazwa imprezy klubowej w Barlinku

Klasy jachtów/ liczba ogółem

Ranga, cel imprezy/ klasa jachtu/ liczba z klubu

Uwagi organizacyjne

1.

18.marca

 

Włóczykijki – festiwal podróżniczy

   

Promocja miejska i regionalna, 50-lecie „dzień otwarty szkółki”– finał naboru na ten sezon

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkółce

2.

29.kwietnia

Prenzlau

Regaty/ trening otwarcia

   

Opp- 10

Cadet -5

Zagraniczna

Opp-3

Cadet-2

Przygotowanie wyjazdu zagranicznego dzieci i sprzętu

3.

20.maja

Drawno Puchar Burmistrza

   

Opp-15

Cadet-5

Regionalna

Opp-3

Cadet-2

Potrzebny transport dzieci i sprzętu

4.

3.czerwca oraz

od 2 do 5 czerwca

 

Puchar Starosty Myśliborskiego oraz Otwarte mistrzostwa KŻ „Sztorm” Barlinek

Zgrupowanie szkoleniowe zawodników z Prenzlau i Barlinka w Opp i Cadecie

Opp-30

Cadet-10

Omega-10

Międzynarodowa otwarta rywalizacja, szkolenie, promocja oraz 50-lecie, integracja;

Opp-14

Cadet-5

Omega-4

Klub organizuje, spodziewana duża liczba uczestników, potrzebne wsparcie!

5.

24-25.

czerwca

 

Puchar Burmistrza Barlinka oraz Puchar Ziemi Zachodniej

 

Opp-30

Cadet-10

Omega-15

50-lecie klubu ponadregionalna, otwarta rywalizacja w Dni Barlinka,

Opp-14

Cadet-5

Omega-4

Klub organizuje, dodatkowe koszty, dużo uczestników i potrzebne wsparcie!

Współudział organizacyjny klubu

6.

15. lipca.

   

Regat samotników oraz Memoriał A. Ligockiego; Koncert szantowy

 

Letnia promocja i obchody 50-lecia. Wspomnienie byłych członków klubu. Integracja klubowa i miejska

Organizacja i impreza wewnątrzklubowa. Wykonanie folderu wspominającego byłych klubowiczów.

7.

22—29. lipca

   

Zgrupowanie szkoleniowe Optymista i Cadeta

 

Szkolenie

Opp-14

Cadet-5

Max 24 osoby

Organizacja wewnątrzklubowa

8.

29.lipca

Głębokie Puchar Burmistrza Międzyrzecza

   

Opp-30

Cadet-5

Regionalna

Opp-3

Cadet-2

Transport dzieci i sprzętu

9.

12.sierpnia

Puchar Burmistrza Choszczna

   

Opp-15

Cadet-6

Regionalna

Opp-3

Cadet-3

Transport dzieci i sprzętu

10.

19. sierpnia

   

Regaty rodzinne

 

Obchody 50-lecia. Integracja sympatyków , sponsorów, klubowa i miejska

Organizacja i impreza wewnątrzklubowa.

11.

21 -27. sierpnia

   

Zgrupowanie szkoleniowe dla Optymista i Cadeta

 

Szkolenie

Opp-14

Cadet-5

Max 24 osoby

Organizacja i impreza wewnątrzklubowa

12.

26-27. sierpnia lub 2-3. września

Mistrzostwa Pilskiego OZŻ Chodzież lub Środa Wlkp.

   

Opp-50

Cadet-15

Ponadregionalna

Opp-3

Cadet-3

Transport dzieci i sprzętu, nocleg, wyżywienie!

13.

23-24. września

Uckermark Open

Prenzlau

   

Opp-20

Cadet-20

Zagraniczna

Opp-3

Cadet-3

Transport zagraniczny dzieci i sprzętu

14.

7-8. października

 

Cztery wyspy Memoriał J. Sieradzkiego

 

Opp-30

Cadet-10

Omega-15

50-lecie klubu

Ponadregionalna

Opp-14

Cadet-5

Omega-4

Wsparcie organizacyjne z zewnątrz

15.

25. listopada

 

Gala uroczysta 50-lecia

   

Uhonorowanie oficjalne jubileuszu

 

 

 

O szkółce

Szkółka żeglarska w Barlinku prowadzona jest od kilkunastu lat. Zmieniali się instruktorzy, ale inicjatywa zawsze pozostawała ta sama. Przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności- zarażać pasją do żeglarstwa. Dzieci przewinęło się mnóstwo. Każde inne, wyjątkowe, wnoszące do grupy coś świeżego. Nie wszyscy zostaną wytrawnymi żeglarzami, ale zostaną im umiejętności i wiedza przydatne w codziennym życiu. Bo żeglarstwo jest sposobem na życie.

 • Uczy planowania strategicznego,
 • hartuje ducha zdrowej rywalizacji,
 • kształtuje wytrwałość w dążeniu do celu, pokonywanie własnej słabości i wiary w siebie, 
 • uczy samodzielnego podejmowania szybkich decyzji, 
 • ćwiczy koncentrację i silną wolę,
 • jest świetną lekcją pracy zespole,
 • pokazuje jak umiejętności żeglarskie przydają się w codzienności pozasportowej (np. znajomość podstaw meteorologii, węzłów żeglarskich, itp.)

Cieszy nas każdy choćby najmniejszy sukces szkółkowych dzieciaków.

Naszym zadaniem jest nauczyć jak:

 • prawidłowo taklować sprzęt,
 • pływać, pracować żaglami,
 • rozpoznawać kierunek wiatru,
 • zabezpieczać siebie i sprzęt,
 • przygotować się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych,
 • wiązać podstawowe węzły,
 • stosować przepisy regatowe,
 • stosować etykę i etykietę żeglarską
 • oraz wielu innych elementów jachtingu niezbędnych żeglarzowi.

Dzieci doskonalą u nas pływanie wpław oraz pokonują lęk przed żeglowaniem przy silnych wiatrach. Często lęk ten musimy zwalczyć najpierw u rodziców małych żeglarzy. Oczywiście dążymy również do tego by dzieciaki odnosiły sukcesy na niwie współzawodnictwa regatowego. Jedne mają niesamowitego tzw. nosa do żagli, inne dochodzą do wszystkiego wolniej. Jednakże wszyscy, którzy wytrwają w pasji osiągają w końcu satysfakcjonujący ich poziom wiedzy i umiejętności pozwalający czerpać radość z żeglowania. Bo żeglarstwo daje ogromną frajdę, poczucie wolności, niezależności jest świetnym sposobem na rekreację, spędzanie wolnego czasu, relaks.

Corocznie wiosną prowadzimy nabór do szkółki. Każdego roku obserwujemy wzrost zainteresowania i chętnych do uczestniczenia w szkoleniu żeglarskim. Szkółka wypracowała już własną renomę i cieszy się powodzeniem również wśród osób spoza Barlinka. Działamy społecznie, z zamiłowania do żagli. Klub Żeglarski SZTORM Barlinek to stowarzyszenie pokoleniowe. Byli tu nasi ojcowie, jesteśmy my i nasze dzieci. Żeglarstwo barlineckie ma już prawie 50 lat a my chcemy wychowywać kolejne pokolenia miejscowych żeglarzy, dlatego ogromną radość sprawia nam coraz większy „narybek” szkółkowy.

Kontynuujemy tradycję przekazaną nam przez ojców założycieli, wykorzystujemy naturalne warunki jakimi obdarzyła nas natura miejsca, w którym przyszło nam żyć, które wybraliśmy. Jezioro w centrum miasta, czysta woda. To wszystko czego nam potrzeba by żeglować. Nie wykorzystać tego byłoby grzechem zaniedbania, a nieuznanie żeglarstwa za godną formę rekreacji i sportowej rywalizacji, kolejnym.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w każdą sobotę, a od niedawna również w środowe popołudnia.

Do szkółki uczęszczają dzieci w wieku od 6 lat (choć zdarzają się młodsze).

W swojej bazie sprzętowej posiadamy:

 • 11 jachtów klasy Optimist, na których odbywa się szkolenie podstawowe dla dzieci,
 • 1 jacht klasy Cadet, (czekamy na 2 nowe  ) dla zaprawionych w boju,
 • 4 Omegi, na których organizujemy regaty ( również z młodymi adeptami szkółki),
 • jacht DZ (duży dwumasztowiec, na którym odbywamy rejsy instruktażowe).

Dysponujemy również rowerami wodnymi, łodziami wiosłowymi oraz kajakami, z których korzystamy jako szkółka zwłaszcza podczas bezwietrznych dni. Rywalizujemy na nich także podczas Regat Rodzinnych, które są stałą imprezą żeglarską odbywającą się co roku w połowie sierpnia dla żeglarzy małych i dużych oraz ich rodzin. Pływamy wtedy w zasadzie na wszystkim czym się da. Uczestniczymy w innych regatach, które są organizowane w Barlinku ale też w tak zwanych. wyjazdowych. Współpracujemy, między innymi, z klubami żeglarskimi z Lubniewic oraz Szczecina. Regularnie się odwiedzamy biorąc udział w imprezach regatowych.

Szkolimy z przekonaniem, że niejedno dziecko żeglarstwo jeziorowe zaprowadzi na morze (tak jak nas), że zdobędą kolejne uprawnienia żeglarskie ale przede wszystkim, że wyrosną z nich dobrzy ludzie z piękną pasją i sposobem na życie.

INSTRUKTORZY:

 

Agnieszka Skowron - instruktor sportu w żeglarstwie

 

 

 

 

 

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas