Poniżej istotne informacje z Walnych Zebrań. Są to: 1. Sprawozdania Finansowe: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informacja dodatkowa. 2. Sprawozdania Merytoryczne, 3. Uchwały Walnego Zebrania. Wszelkie nieopublikowane tutaj materiały z Walnych Zebrań dostępne są u Sekretarza Klubu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2013 Bilans.pdf)2013 Bilans.pdf 1497 kB
Download this file (2013 informacja dodatkowa.pdf)2013 informacja dodatkowa.pdf 698 kB
Download this file (2013 Protokół Walnego Nadzwyczajnego 2013.pdf)2013_Protokół Zebrania Walnego Nadzwyczajnego-27042013 545 kB
Download this file (2013 Rachunek zysków.pdf)2013 Rachunek zysków.pdf 445 kB
Download this file (2013 SPRAWOZDANIE MERYTOWYCZNE.pdf)2013 SPRAWOZDANIE MERYTOWYCZNE.pdf 387 kB
Download this file (2013 Uchwały Walnego Nadzwyczajnego 2013.pdf)2013_Uchwały Zebrania Walnego Nadzwyczajnego - 27042013 792 kB
Download this file (2013 Uchwały Walnego Zebrania.rar)2014_Uchwały Walnego Zebrania za rok 2013-22032014 561 kB
Download this file (2014 Bilans.pdf)2015_Bilans za rok 2014 1140 kB
Download this file (2014 Informacja dodatkowa.pdf)2015_Informacja dodatkowa sprawozadanie finansowe za rok 2014 413 kB
Download this file (2014 Rachunek zysków.pdf)2015_Rachunek zysków i strat za rok 2014 380 kB
Download this file (2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE.pdf)2015_Sprawozdanie Zarzadu za rok 2014-27032015 405 kB
Download this file (2014 Uchwały Walnego Zebrania.rar)2015_Uchwały Walnego Zebrania za rok 2014-27032015 233 kB
Download this file (2015 Bilans AKTYWA I PASYWA Walnego za 2015.pdf)2016_Bilans AKTYWA I PASYWA za rok 2015 1257 kB
Download this file (2015 informacja dodatkowa  za 2015.pdf)2016_informacja dodatkowa sprawozdanie finansowe za rok 2015 538 kB
Download this file (2015 Protokół Walnego.pdf)2016_Protokół Walnego Zebrania za rok 2015-19032016 763 kB
Download this file (2015 Rachunek zysków i strat Walnego za 2015 001.jpg)2016_Rachunek zysków i strat za rok 2015-19032016 594 kB
Download this file (2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015.pdf)2016_Sprawozdanie_Zarządu_za_rok_2015-19032016 2969 kB
Download this file (2015 Uchwały 1_6 Walnego za 2015.pdf)2016_Uchwały_nr_1-6 Walnego Zebrania za rok 2015-19032016 1152 kB
Download this file (2016 Informacja dodatkowa_rachunek zysków i strat_bilans za 2016.pdf)2017_Informacja dodatkowa_sprawozdanie_finansowe_za_rok_2016 424 kB
Download this file (2016 Protokół Walnego 03-03.pdf)2017_Protokół Walnego Zebrania_za_rok_2016-03032017 324 kB
Download this file (2016 Sprawozdania Zarządu za 2016.pdf)2017_Sprawozdanie_Zarządu za rok 2016-03032017 901 kB
Download this file (2016 Uchwały Walnego 03-03.pdf)2017_Uchwały_nr_1-13 Walnego Zebrania za rok 2016-03032017 209 kB
Download this file (2017_ProtokóŁ_zebrania_Walne_24112017.pdf)2017_ProtokóŁ_zebrania_Walne_24112017.pdf 2243 kB
Download this file (2017_Uchwały_nr_1-4_Walne_24112017.pdf)2017_Uchwały_nr_1-4_Walne_24112017.pdf 536 kB
Download this file (2018_Protokoly_Komisji_Skrutacyjnej_Walne_Zebranie_ 23032018-podpisane.pdf)2018_Protokoly_Komisji_Skrutacyjnej_Walne_Zebranie_ 23032018-podpisane.pdf 369 kB
Download this file (2018_Protokol_Komisji_Uchwal_Wnioskow_Walne_Zebranie_ 23032018-podpisane.pdf)2018_Protokol_Komisji_Uchwal_Wnioskow_Walne_Zebranie_ 23032018-podpisane.pdf 517 kB
Download this file (2018_Protokol_Walne_Zebranie_ 23032018-plus_zalaczniki_nr1-3_podpisane.pdf)2018_Protokol_Walne_Zebranie_ 23032018-plus_zalaczniki_nr1-3_podpisane.pdf 3466 kB
Download this file (2018_Protokol_Walne_Zebranie_ 23032018-zalacznik_pismo_A_Woloszyn.pdf)2018_Protokol_Walne_Zebranie_ 23032018-zalacznik_pismo_A_Woloszyn.pdf 326 kB
Download this file (2018_Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej Klubu za rok 2017-podpisane.pdf)2018_Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej Klubu za rok 2017-podpisane.pdf 125 kB
Download this file (2018_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2017-podpisane.pdf)2018_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2017-podpisane.pdf 1306 kB
Download this file (2018_Sprawozdanie Zarządu Klubu finansowe-3zal za rok 2017-podpisane.pdf)2018_Sprawozdanie Zarządu Klubu finansowe-3zal za rok 2017-podpisane.pdf 1062 kB
Download this file (2018_Sprawozdanie Zarządu Klubu merytoryczne za rok 2017-podpisane.pdf)2018_Sprawozdanie Zarządu Klubu merytoryczne za rok 2017-podpisane.pdf 2449 kB
Download this file (2018_Uchwaly_1-9_Walne_Zebranie_ 23032018-podpisane.pdf)2018_Uchwaly_1-9_Walne_Zebranie_ 23032018-podpisane.pdf 1641 kB
Download this file (2019_KŻ SZTORM  bilans i RZiS 2019_26062020.pdf)2019_KŻ SZTORM bilans i RZiS 2019_26062020 268 kB
Download this file (2019_KŻ SZTORM Sprawozdanie Finansowe 2019_26062020.pdf)2019_KŻ SZTORM Sprawozdanie Finansowe 2019_26062020.pdf 729 kB
Download this file (2019_Protokół z Walnego Zebrania Członków KŻ SZTORM w dniu 26.06.2020.PDF)2019_Protokół z Walnego Zebrania Członków KŻ SZTORM w dniu 26.06.2020.PDF 458 kB
Download this file (2019_Protokół_Komisji_Uchwał_i_Wniosków_Walnego_Zebrania_KŻ_SZTORM_26062020.PDF)2019_Protokół_Komisji_Uchwał_i_Wniosków_Walnego_Zebrania_KŻ_SZTORM_26062020.PDF 209 kB
Download this file (2019_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnek KŻ SZTORM_26062020.PDF)2019_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnek KŻ SZTORM_26062020.PDF 424 kB
Download this file (2019_Sprawozdanie merytoryczne Zarządu KŻ SZTORM za 2019_26062020.PDF)2019_Sprawozdanie merytoryczne Zarządu KŻ SZTORM za 2019_26062020.PDF 937 kB
Download this file (2019_Uchwały nr 1-9_2020 Walnego Zebrania Członków KŻ SZTORM w dniu 26.06.2020.PDF)2019_Uchwały nr 1-9_2020 Walnego Zebrania Członków KŻ SZTORM w dniu 26.06.2020.PDF 612 kB
Download this file (bilans Zarządu Klubu.pdf)2020_Rachunek zysków i strat_02072020 3498 kB
Download this file (komisja Rewizyjna.pdf)2020_Protokół_Komisji Rewizyjnej_ 02072020 677 kB
Download this file (komisja uchwał i wniosków.pdf)2020_Protokół_Komisja_Uchwał i Wniosków_02072020 467 kB
Download this file (protokól.pdf)2020_Protokół_Walnego_Zgromadzenia 02072020 2675 kB
Download this file (sprawozdanie Zarządu Klubu.pdf)2020_Sprawozdanie_merytoryczne_ 02072020 2952 kB
Download this file (uchwały.pdf)2020_Uchwały_Walnego_Zebrania 1-6 1532 kB
Download this file (_ finansowe sprawozdanie 2021.pdf)2021_Sprawozdanie finansowe_13052022 3508 kB
Download this file (_merytoyczne sprawozdanie Zarządu Klubu.pdf)2021_Sprawozdanie merytoryczne_13052022 2657 kB
Download this file (_protokół kom.skrutacyjnej.pdf)2021_protokół Komisji Skrutacyjnej_13052022 387 kB
Download this file (_protokół komisji uchwał.pdf)2021_Protokół Komisji Uchwał_13052022 289 kB
Download this file (_protokół posiedzenie.pdf)2021_Protokół posiedzenia Walne Klubu_13052022 2678 kB
Download this file (_sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2021.pdf)2021_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej_13052022 2447 kB
Download this file (_uchwały  1-5.pdf)2021_Uchwały_Walnego_Zebrania 1-5 1314 kB
Download this file (___Sprawozdanie finansowe za 2022.pdf)2022_Sprawozdanie finansowe_26052023 4816 kB
Download this file (____protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf)2022_Protokół Komisji Skrutacyjnej_02062023 317 kB
Download this file (_____Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2022.pdf)2022_Sprawozdanie merytoryczne_26052023 2865 kB
Download this file (______uchwały 1-6.pdf)2022_uchwały 1-6_26052023 1506 kB
Download this file (_______lista obecności 26.05.pdf)2022_lista obecności_26052023 782 kB
Download this file (_______Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.pdf)2022_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej_26052023 1592 kB
Download this file (__________lista obecności 02.06.pdf)2022_lista obecności_02062023 382 kB
Download this file (__________protokół KS z 26.05.pdf)2022_Protokół Komisji Skrutacyjnej_26052023 321 kB
Download this file (__________sprostowanie do KR.pdf)2022_Sprostowanie do Komisji Rewizyjnej_26052023 221 kB
Download this file (___________porządek obrad.pdf)2022_Porządek obrad_26052023 335 kB
Download this file (_____________protokół Walnego.pdf)2022_Protokół Walnego Zebrania_26052023 3189 kB
Download this file (_______________uchwały 7-11.pdf)2022_uchwały 7-11_02062023 1224 kB
Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas