Puchar Ziemi Zachodniej

 

1. Nazwa, miejsce, czas rozgrywania regat, organizator regat, kontakt:

- Pucharu Ziemi Zachodniej.
- Jezioro Barlineckie.
- 7 maja 2016 roku
- Klub Żeglarski Sztorm Barlinek, ul. Sportowa 1, 74-320 Barlinek.
- Andrzej Szynkiewicz, tel: 603 057 720.Regaty będą rozgrywane zgodnie z:

- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016.
- Przepisami Klasowymi Polskiego Związku Klasy Omega.
- Instrukcją Żeglugi.
- Komunikatami Organizatora.
- Zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Zawiązku Żeglarskiego.
- Regaty zostaną rozegrane w klasie Omega Standard ,Omega Turystyczna oraz Optymist i

4. Przyjmowanie zgłoszeń, sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu:

- Zgłoszenia jachtów do regat przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 7 maja 2016 roku w godzinach od 08:30 do 10:00.
- Planowany czas sygnału ostrzeżenia do pierwszego wyścigu- godzina 11:00.
- Opłata startowa- 75 zł od załogi.
- Opłata dla osób towarzyszących korzystających z wyżywienia- 20 zł od osoby.

5. Czas i miejsce udostępnienia instrukcji żeglugi:

- Instrukcja żeglugi zostanie udostępniona załogom w trakcie zgłoszenia jachtu do regat.
- Trasa regat zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat na godzinę przed startem do pierwszego wyścigu, oraz omówiona podczas odprawy załóg.

7. System punktacji:

- Stosowany będzie system małych punktów.
- Planuje się rozegranie sześciu wyścigów.
- Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu minimum jednego wyścigu.
- Najgorszy wynik zostanie odrzucony.
- Za miejsca od I do III nagrodami będą puchary.

9. Zastrzeżenie odpowiedzialności:

- Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu i osób wynikłe w zawiązku z regatami jak również przed ich rozpoczęciem, podczas trwania i po ich zakończeniu.
- Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.


10. Ubezpieczenie:

- Uczestnicy regat mają obowiązek posiadać ubezpieczenia OC na czas regat.
- Uczestnicy regat biorą pełną odpowiedzialność za szkody jakie wynikną z ich winy w trakcie trwania regat.
- Organizator zapewnia posiłek dla załóg i zgłoszonych osób towarzyszących połączony z biesiadą żeglarską po zakończeniu regat.

12. Pozostałe warunki:

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w regatach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
- Zgłaszając się na imprezę uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego

wizerunku przez organizatora i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych form multimedialnych.

13.  Program regat:

- 07.05.2015. (sobota):
- 08:30 do 10:00- przyjmowanie zgłoszeń do regat.
- 10:20- otwarcie regat.
- 11:00- start do pierwszego wyścigu.
- 16:00- zakończenie regat
- 17:00- obiadokolacja połączona z biesiadą żeglarską.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zakończenia regat o czym powiadomi uczestników.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas