1:Termin: 01.05.2021

Nazwa: Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego

2:Termin: 29.05.2021

Nazwa: Regaty Dnia Dziecka

3:Termin: 26.06.2021

Nazwa: Mistrzostwa Ziem Zachodnich

4: Termin: 17.07.2021

Nazwa: Regaty Samotników/Memoriał A. Ligockiego

5:Termin: 21.08.2021

Nazwa: Regaty Rodzinne

6: Termin: 28.08/29.08.2021

Nazwa: Regaty Mistrza Klubu

7: Termin: 11.09.2021

Nazwa: Regaty o Srebrną Gęsiarkę

8:Termin: 02.10/03.10.2021

Nazwa: Regaty Puchar 4 Wysp/Memoriał J.Sieradzkiego

 

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas